Inschrijven Gazontips
U bent ingeschreven voor onze GazonTips!
"De enige nieuwsbrief waar ik écht wat aan heb!" Dit soort reacties krijgen we op onze maandelijkse gazontips.
U heeft geldig e-mail adres ingevoerd.

Aanvullende voorwaarden

AANVULLENDE VOORWAARDEN AANLEG GRASZODEN

1. Voorbereiding
a. De minimale doorgang naar het perceel waar het gras gelegd dient te worden is 110 centimeter.
b. Het perceel is vrij van stenen, takken en andere belemmerende materialen.
c. Het te leggen oppervlakte is zodanig uitgezet dat de contouren van te leggen oppervlakte duidelijk zijn.
2. Parkeren
a. Er dient een mogelijkheid te zijn om de auto(‘s) van de ondernemer binnen 25 meter van het perceel te parkeren.
b. Er dient in elk geval 1 parkeerplek te zijn van 12 meter lang.
c. Parkeren dient gratis te zijn. Gemaakte parkeerkosten zullen aan de klant doorberekent worden.
3. Afvoeren
a. De ondernemer voert behalve onze eigen snijdafval geen afval af, ook afval van te verwijderen oude graszoden voeren wij niet af, tenzij anders is overeengekomen.
b. Door de klant af te voeren oude graszoden worden maximaal 25 meter verplaatst.
c. Oude graszoden die worden afgevoerd door de ondernemer dienen vrij te zijn van netten, stenen en andere niet natuurlijke bestanddelen.
4. Overige bepalingen
a. De ondernemer is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor beschadigingen van kabels, leidingen
e.d. die door het perceel lopen en beschadigd kunnen raken door onze werkzaamheden.
b. Onder egaliseren wordt geen grond afgraven verstaan.
c. Minder werk met betrekking tot de hoeveelheid vierkante meters zijn niet verrekenbaar.